G-tennis

G-tennis is de overkoepelende term voor rolstoeltennis en VE-tennis. Het is goed voor de conditie en het verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden.

VE-tennis

VE-Tennis is tennis voor jongeren (10-30 jaar) met een verstandelijke beperking en/of autisme spectrum stoornis, waarbij plezier en enthousiasme voorop staan. De ervaring leert dat zij binnen het reguliere tennis vaak afhaken omdat de trainingsprogramma's niet goed genoeg aansluiten bij de belevingswereld van deze jongeren. Deze jongeren hebben gewoon meer tijd nodig om informatie te verwerken. Bovendien zullen zij nog meer moeten herhalen voor dat het "vanzelf" gaat.

Je kan lid worden van onze club indien je een verstandelijke beperking hebt en/of een attest van autisme spectrum stoorniswaardoor je je niet thuis voelt bij een gewone vereniging.

  • Lidgeld G.T. Wimbledon is 40 €/jaar; 25 €/jaar voor het tweede kind en gratis vanaf het derde kind uit éénzelfde gezin.
  • Lesgeld (info via secretariaat)
  • Na betaling van de lidgelden zijn de leden verzekerd bij Tennis Vlaanderen en Recreas
  • Vermits wij een club zijn met een permanente G-werking kan onze club ook rekenen op ondersteuning en begeleiding van Sport Vlaanderen.

 

Naar boven